(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
ZAPOWIEDZI
Justyna Szybska-Lewandowska_zaślepka
  1. ilość stron:
Justyna Szybska-Lewandowska
Instytucje otoczenia biznesu

Biznes i ekonomia

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsięb...

hsamsonowicz_myosobie_zaslepka
  1. ilość stron:
Henryk Samsonowicz
My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Historia

Książka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny te...

j_lichański_z3
  1. ilość stron:
Jakub Z. Lichański
Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury

Nauki humanistyczne

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej. 

m_kordaczuk_z3
  1. ilość stron:
Marzena Kordaczuk-Wąs
Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych

Książka akademicka i fachowa, Nauki humanistyczne

Książka opisuje proaktywny aspekt działalności policji, który jest dziś szczególnie interesujący z dwóch perspektyw: z punktu widz...

arturSzarecki_zaślepka
  1. ilość stron:
Artur Szarecki
Kapitalizm somatyczny

Książka akademicka i fachowa, Nauki społeczne

Książka „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się prześledzić i przeanalizować, jak w przeciągu X...

Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl