(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
10.XII

20:00 Warszawa

„Rola serwisów…”

Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki” Katarzyny Sanak-Kosmowskiej – już w sprzedaży.

 

Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali społecznościowych odchodzi od identyfikowania marki jako znaku graficznego, produktu lub usługi, wskazując na znacznie szersze rozumienie tego pojęcia. Jednocześnie w przypadku mediów społecznościowych wciąż niewiele wiadomo, na ile rzeczywiście skuteczne jest ich wykorzystanie w kontekście budowania rozpoznawalności i pożądanego postrzegania marki. Autorka książki kieruje zatem uwagę na stopień trwałości informacji marketingowych przekazywanych poprzez poszczególne portale oraz analizę skuteczności technik stosowanych w ramach obsługi profili marek.

 

„Książka podejmuje niezwykle aktualny temat, a jej oryginalność wynika z objęcia rozpoznaniem i analizą zarówno zachowań konsumentów, jak i przedsiębiorstw prowadzących działania marketingowe w portalach społecznościowych. Atutem jest także interdyscyplinarne podejście do przedstawionej problematyki – główny nurt rozważań przynależy do nauk o zarządzaniu, ale jednocześnie Autorka uwzględnia dorobek psychologii, socjologii, medioznawstwa oraz informatyki”.

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 

„Autorka prezentuje niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą mediów społecznościowych, wykorzystuje bogatą literaturę przedmiotu, a także w jasny i logiczny sposób przedstawia zaprojektowaną przez siebie procedurę badań empirycznych oraz interpretację wyników”.

Dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Katarzyna Sanak

 

 

Katarzyna Sanak-Kosmowska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwentka psychologii oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół problematyki komunikacji marketingowej, psychologii zachowań konsumenckich oraz e-marketingu. Autorka kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, American Marketing Association oraz stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

 

 

male_serwisy_fb1200

 

 

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

 

ROLA_SERWISOW_okladka_front

Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
„Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego” Justyny Świerczyńskiej – w dobrych ...
04.X

Warszawa

Procesy frankowe w P...
Publikacja to efekt dyskusji ekspertów o skutkach prawnych głośnego wyroku Trybu...
„Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy” Wojciecha Pałki – już w sprzedaży w do...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl