(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
25.VII

20:00 Warszawa

Procesy frankowe w Polsce…

Publikacja „Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18” jest efektem dyskusji eksperckiej na temat przewidywanych skutków prawnych wydanego w trybie prejudycjalnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. w sprawie „C-260/18 Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG”, która odbyła się 13 listopada 2019 r. w Warszawie.

 

Zebrane w książce teksty stanowią spisaną wersję wystąpień, zredagowanych i dostarczonych przez Autorów, a także najistotniejsze fragmenty dyskusji sporządzone na podstawie jej nagrania.

 

Książka powstała z inicjatywy Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki – pod redakcją Michała JabłońskiegoKrzysztofa Koźmińskiego.

Pozostali autorzy: Jarosław Bełdowski, Łukasz Dąbroś, Robert Grzeszczak, Michał Romanowski, Jan Rudnicki, Michał Wiącek.

 

Publikacja nie ma charakteru komercyjnego – NIE jest dostępna w powszechnej sprzedaży. W sprawach dystrybucyjnych, promocyjnych można się kontaktować bezpośrednio z Fundacją Laboratorium Prawa i Gospodarki: www.lpig.pl

 

Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki to organizacja pozarządowa działająca na rzecz likwidacji barier dla przedsiębiorców w celu rozwoju gospodarczego Polski oraz promująca ideę jak najpełniejszej realizacji konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej. Funkcjonuje ona w oparciu o połączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem praktyków zdobywanym w kancelariach prawnych i administracji publicznej.

 

Dzięki projektom prowadzonym przez Laboratorium ukazały się m.in. książki:

  1. Jabłoński, K. Koźmiński, „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem”, Warszawa 2015
  2. Jabłoński, K. Koźmiński, „Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik”, Warszawa 2015
  3. Gierach, M. Jabłoński, K. Koźmiński (red.), „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej”, Warszawa 2016
  4. Jabłoński, K. Koźmiński, „Bankowe kredyty waloryzowane do kursu walut obcych w orzecznictwie sądowym”, Warszawa 2018

 

 

 

 

 

O autorach:

 

Łukasz Dąbroś – doktorant w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH (ekonomia oraz ekonomiczna analiza prawa). Do jego zainteresowań badawczych należy ekonomiczna analiza prawa, ekonomia instytucjonalna oraz polityka gospodarcza.

prof. dr hab. Robert Grzeszczak – profesor nauk społecznych, prawnik, specjalista prawa europejskiego, pracuje na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; autor i współautor książek monograficznych, podręczników akademickich oraz komentarzy z zakresu prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego oraz artykułów publikowanych w Polsce i w czasopismach zagranicznych.

dr Michał Jabłoński – adwokat, doktor nauk prawnych. Wiceprezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz empirycznych badań dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

dr hab. Krzysztof Koźmiński – adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, ekspert innych organizacji pozarządowych. Autor licznych publikacji naukowych na temat stanowienia i stosowania prawa, a także prelegent na zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

prof. dr hab. Michał Romanowski ‒ profesor prawa cywilnego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2006‒2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wspólnik w kancelarii Romanowski i Wspólnicy.

dr hab. Jan Rudnicki – doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Brnie, Kijowie, Pekinie oraz Lizbonie. Brał udział w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych m.in. przez Chińską Akademię Nauk Społecznych w Pekinie, Uniwersytet w Pretorii. Przez kilka lat współpracował z czołową warszawską kancelarią prawną, ekspert MNiSW.

Michał Wiącek – doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Université Paris-Dauphine na kierunku „Master 2 Droit européen et international des affaires” (M240). Od 2018 r. główny specjalista w Departamencie Prawa UE MSZ z zakresu prawa konkurencji, spółek i „life science”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
18.VIII

Warszawa

Brześć. 1000 lat w E...
„Brześć. 1000 lat w Europie” Witolda Ruckiego – od 4 września w dobrych księgarn...
20.VIII

Warszawa

Partnership in Music...
Anglojęzyczne wydanie „Muzycznego partnerstwa” prof. Jerzego Marchwińskiego – tł...
„Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi” Marty Stanisławskiej – ebook już d...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl