(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
17.III

18:30 Warszawa

„My o sobie”

„My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza” – kolejna książka Henryka Samsonowicza już w księgarniach.

 

PATRONI MEDIALNI: TOK FM oraz „Mówią Wieki”.

 

Autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny temat. Czy istniała świadomość należenia do wspólnoty mieszkańców? Jeśli tak, to do jakiej i jak była ona nazywana? Od kiedy określano tożsamość ludzi, definiowano siebie poprzez przynależność do zbiorowości, która jednostkom dawała poczucie bezpieczeństwa, zapewniała im miejsce w ówczesnym świecie? Innymi słowy, jak przedstawiali się ludzie? Czy czuli się częścią wspólnoty, określanej przez nazwę? A jeśli tak, to jak ta nazwa brzmiała? Czy możemy odtworzyć ankietę personalną naszych przodków, zważywszy na stan dostępnych źródeł i treści w nich zawarte?

 

Henryk Samsonowicz, z właściwą sobie przenikliwością, a jednocześnie lekkością wywodu, buduje pomost między rzeczywistością społeczną sprzed paru wieków, a tą teraźniejszą – w ostatnich latach tożsamość narodowa czy obywatelska znowu stała się przecież przedmiotem dyskusji i konfliktów.

 

My o sobie_Henryk Samsonowicz

 

Fragment książki:

 

Różnorodność określeń zbiorowych nie zawsze jednak umożliwia uzyskanie wiedzy na temat obszaru zamieszkałego przez poszczególne grupy. Nie wiemy zbyt dobrze, czy mieszkańcy Mazowsza posiadali wiedzę nie tylko o granicach swej prowincji, lecz także o wewnętrznych jej podziałach. Brakuje na ogół w autoprezentacjach określeń dotyczących zamieszkiwanej dzielnicy, jej granic wewnętrznych i zewnętrznych. Nie jesteśmy w stanie ustalić jednoznacznie, jakie były przekonania mieszkańców ziem polskich w kwestii własnej przynależności do poszczególnych dzielnic czy rejonów, granic tych obszarów. Trudno też bliżej określić ich zakres wiedzy na temat własnego państwa czy więzi wykraczających poza rodzinę i kontakty z mieszkańcami okolicznych ziem. Niezbyt dobrze wiemy, jakie przekonania co do przynależności do szerszej wspólnoty mieli mieszkańcy ziem polskich w czasach, gdy nie istniały jeszcze poczucie nowożytnego patriotyzmu i świadomość uczestniczenia w grupie, którą można by już nazwać narodem. Wiąże się z tym problemem kolejne pytanie dotyczące ludzi najwyżej postawionych w hierarchii społecznej i ich liczebności. Czy uważali siebie za członków wspólnoty określającej się mianem Polaków? Od kiedy? Czy istniała w naszym kraju grupa mieszkańców mająca poczucie przynależności do wspólnoty narodowej, ogólnopolskiej, wyznaczającej miejsce pojedynczego człowieka w skali państwa– tej grupie, która definiowała jego pozycję w skali ponadregionalnej? Jeśli tak, to od kiedy? Odpowiedź na te pytania jest tym trudniejsza, że społeczność zamieszkująca ziemie polskie była zróżnicowana, składała się z członków różnych grup etnicznych, prawnych, nawet religijnych. Potrafiła przy tym stanowić jednak środowisko względnie otwarte, adaptujące się do wspólnych warunków życia i pracy u schyłku średniowiecza, gdy znaczenie Polski rosło.

My o sobie - W2
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
Sade Kafka Kierkegaard - Lech Bukowski - Zapowiedz
E-book „Sade, Kafka, Kierkegaard. Między rozkoszą a opresją” Lecha Bukowskiego –...
10.IX

Warszawa

Marketing a media sp...
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki - K Sanak
„Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki” – premiera k...
03.X

Warszawa

Niepopularnie o popu...
Zapowiedz - Niepopularnie o popularnej
„Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” – nowa publikacja p...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl