(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
24.VII

15:00 Warszawa

Kapitalizm somatyczny – przedpremiera

Przedpremiera książki Artura Szareckiego – „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej”. Rzecz dla kulturoznawców, socjologów, teoretyków zarządzania, dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką cielesności, pracy, kapitalizmu, władzy kulturowej, kultury korporacyjnej, przedsiębiorczości, a nawet historii i etyki biznesu…

 

Oficjalna premiera książki odbędzie się na przełomie września i października. 20 lipca egzemplarze przedpremierowe książki otrzymają wszyscy uczestnicy udanej kampanii crowdfundingowej na portalu wspieram.to

 

„Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulacji ludzkiego ciała w miejscach pracy. Śledząc przemiany dyskursów i praktyk zarządzania w przeciągu XX wieku, autor argumentuje, że prowadzą one do rosnącego podporządkowania cielesności korporacyjnej władzy.

 

Historię tę podzielić można na trzy okresy. W dobie rewolucji przemysłowej podstawowym obiektem interwencji jest ciało robotnika poddawane dyscyplinie fabrycznej, której celem jest unormowanie działań. Po drugiej wojnie światowej nacisk przenosi się na profesjonalne ciało menedżera, które podlega przede wszystkim samoregulacji w zakresie wizerunku. Wreszcie, w ostatnich dwóch dekadach dwudziestego wieku władza rozszerza się na społeczne ciało korporacji poprzez oddziaływanie na kulturę.

 

Wypracowane w książce ujęcie zakorzenione jest przede wszystkim w szeroko rozumianej teorii kulturowej, ale obficie czerpie też z nauk społecznych i ekonomicznych, oraz tzw. critical management studies. Całość składa się na interdyscyplinarne i kompleksowe omówienie problematyki cielesności w kontekście pracy i kapitalizmu, nie mające swojego odpowiednika w dostępnej literaturze.

 

 

Okladka - Kapitalizm somatyczny - mniejsza2

 

Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:

– co łączy obsesję naukowej racjonalizacji pracy Fredericka Taylora z wprowadzeniem taśmy montażowej w fabryce Henry’ego Forda;

– czemu wzrost znaczenia pracy umysłowej, opisywany przez Petera Druckera, doprowadził do prymatu wyglądu i autoprezentacji w karierze menedżera;

– jak moda na kształtowanie kultury organizacyjnej, zapoczątkowana przez Toma Petersa, sprawiła, że nie wystarczy już pracować efektywnie, ale trzeba to robić z zaangażowaniem, kontrolując swoje emocje i ich cielesne ekspresje.

 

Artur Szarecki – doktor kulturoznawstwa współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył także studia z zakresu zarządzania i marketingu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej. Publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Popularnej”, „Problemach Zarządzania” i in. Pozanaukowo zajmuje się publicystyką muzyczną, m.in. dla „Dwutygodnika” (www.dwutygodnik.com) i serwisu „Beehype” (www.beehy.pe).
Wybrane teksty autora:

wybór artykułów z „Dwutygodnika”;

Antynomie późnego kapitalizmu, czyli po co hipsterowi moda?

Postwernakularność: afekt i władza w kulturze sieciowej.

 

 

Artur Szarecki_Wydawnictwa Drugie

Okladka 3D - Kapitalizm somatyczny - 550x360
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
28.IX

Warszawa

Fizyka chmur
Fizyka Chmur
Ciekawy wykład z popularnego cyklu na Wydziale Fizyki UW. „Fizyka chmur – awanga...
30.IX

Warszawa

Kapitalizm somatyczny
Kapitalizm somatyczny - premiera
„Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” Artura Szarecki...
04.X

Warszawa

My o sobie
Henryk Samsonowicz_My_o_sobie
Premiera kolejnej książki Henryka Samsonowicza – „My o sobie. Portret własny mie...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl