(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
30.III

23:59 Warszawa

Kampania crowdfundingowa

Razem z autorem Arturem Szareckim zbieramy środki na wydanie książki „Kapitalizm somatyczny” na portalu wspieram.to. Kampania potrwa od 13 lutego do 30 marca.

 

Chcemy sfinalizować publikację tekstu „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej”. To pozycja o wysokiej wartości merytorycznej, w pełni zasługująca na wydanie. Powinna w szczególności zaciekawić kulturoznawców, socjologów, teoretyków zarządzania i inne osoby zainteresowane problematyką: cielesności, pracy, kapitalizmu, władzy kulturowej, kultury korporacyjnej, przedsiębiorczości, a nawet historii i etyki biznesu.

 

Kampanię można wesprzeć tutaj: wspieram.to/kapitalizm-somatyczny-artur-szarecki

 

Książka jest już prawie przygotowana do wydania.

 

Co już zostało wykonane?

– projekt okładki (studio graficzne to/studio);

– projekt składu (studio graficzne to/studio);

– redakcja i korekta.

 

Na co nam brakuje i na co przeznaczymy pieniądze?

– skład i łamanie;

– druk.

 

Projekt składu 1_KapitalizmSomatyczny

 

O czym traktuje książka:

 

„Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulacji ludzkiego ciała w miejscach pracy. Śledząc przemiany dyskursów i praktyk zarządzania w przeciągu XX wieku, autor argumentuje, że prowadzą one do rosnącego podporządkowania cielesności korporacyjnej władzy.

 

Historię tę podzielić można na trzy okresy. W dobie rewolucji przemysłowej podstawowym obiektem interwencji jest ciało robotnika poddawane dyscyplinie fabrycznej, której celem jest unormowanie działań. Po drugiej wojnie światowej nacisk przenosi się na profesjonalne ciało menedżera, które podlega przede wszystkim samoregulacji w zakresie wizerunku. Wreszcie, w ostatnich dwóch dekadach dwudziestego wieku władza rozszerza się na społeczne ciało korporacji poprzez oddziaływanie na kulturę.

 

Wypracowane w książce ujęcie zakorzenione jest przede wszystkim w szeroko rozumianej teorii kulturowej, ale obficie czerpie też z nauk społecznych i ekonomicznych, oraz tzw. critical management studies. Całość składa się na interdyscyplinarne i kompleksowe omówienie problematyki cielesności w kontekście pracy i kapitalizmu, nie mające swojego odpowiednika w dostępnej literaturze.

 

 

Okladka - Kapitalizm somatyczny - mniejsza2

 

 

Z publikacji dowiemy się m.in.:

– co łączy obsesję naukowej racjonalizacji pracy Fredericka Taylora z wprowadzeniem taśmy montażowej w fabryce Henry’ego Forda;

– czemu wzrost znaczenia pracy umysłowej, opisywany przez Petera Druckera, doprowadził do prymatu wyglądu i autoprezentacji w karierze menedżera;

– jak moda na kształtowanie kultury organizacyjnej, zapoczątkowana przez Toma Petersa, sprawiła, że nie wystarczy już pracować efektywnie, ale trzeba to robić z zaangażowaniem, kontrolując swoje emocje i ich cielesne ekspresje.

 

Specyfikacja książki:

Format: 160 x 230 mm. Objętość: około 360 stron.

Oprawa: miękka, klejona.

Pierwszy nakład: 250 egzemplarzy.

Cena okładkowa: 56 zł (w tym 5% VAT).

 

O autorze:

 

Artur Szarecki – doktor kulturoznawstwa współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie ukończył także studia z zakresu zarządzania i marketingu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej. Publikował m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Popularnej”, „Problemach Zarządzania” i in. Pozanaukowo zajmuje się publicystyką muzyczną, m.in. dla „Dwutygodnika” (www.dwutygodnik.com) i serwisu „Beehype” (www.beehy.pe).
Wybrane teksty autora:

wybór artykułów z „Dwutygodnika”;

Antynomie późnego kapitalizmu, czyli po co hipsterowi moda?

Postwernakularność: afekt i władza w kulturze sieciowej.

 

 

Artur Szarecki_Wydawnictwa Drugie

 

 

Przygotowaliśmy skromne nagrody dla wpłacających:

 

– 10 zł lub więcej: dziękujemy za wsparcie;

– 20 zł lub więcej: e-book w formacie pdf.;

– 30 zł lub więcej: imienne podziękowanie w książce (imię i nazwisko), e-book w formacie pdf.;

– 45 zł lub więcej: egzemplarz papierowy książki, imienne podziękowanie w książce (jeśli wyrazisz taką chęć), e-book w formacie pdf.;

– 55 zł lub więcej: egzemplarz papierowy książki z dedykacją, imienne podziękowanie w książce (jeśli wyrazisz taką chęć), e-book w formacie pdf.

– 150 zł lub więcej: pakiet 3 egzemplarzy książki z dedykacją, imienne podziękowanie w książce (jeśli wyrazisz taką chęć), e-book w formacie pdf.

 

Przewidywany termin wydrukowania książki i wysłania nagród: maj/czerwiec 2017 roku.

 

Okladka 3D - Kapitalizm somatyczny - 550x360
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
Kapitalizm somatyczny - wizualizacja
„Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” Artura Szarecki...
24.I

Warszawa

„My o sobie”
My o sobie - W2
„My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza” –...
Wiosna wolnych Polakow - premiera
„Wiosna wolnych Polaków” – ponad 1000-stronicowe dzieło o losach „Solidarności” ...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl