(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
02.IX

22:10 Warszawa

Niepopularnie o popularnej

Najnowsza publikacji prof. Jakuba Z. Lichańskiego „Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” już w sprzedaży! Do zdobycia w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.

 

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej – łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi analizami. Narzędziami są filologia, filozofia i retoryka (w rozsądnych proporcjach). Wśród analizowanych twórców odnajdziemy Stanisława Lema, J.R.R. Tolkiena, E.T.A. Hoffmana (wciąż zaskakuje i niepokoi!), ale i Zbigniewa Herberta, Davida Webera, Terry’ego Pratchetta oraz autorów powieści kryminalnych. To próba pokazania, że podział na literaturę wysoką i niską jest dziś nieaktualny, a tak zwana literatura popularna trafnie opisuje i diagnozuje problemy współczesnego świata. A także – kształtuje nasze tegoż świata postrzeganie.

 

Niepopularnie o popularnej” to pierwsza część rozważań, których kontynuację stanowi książka Filologia – Filozofia – Retoryka.

 

PATRONAT: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Portal Kryminalny.

 

 

Lichanski_1

 

 

Jakub Z. Lichański – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie retoryki, historii kultury i literatury do końca XVIII w., także literatury powszechnej i popularnej. Wydał m.in.: Retoryka od średniowiecza do baroku (1992), Retoryka od renesansu do współczesności (2000), Retoryka w Polsce (2003) Retoryka: Historia – Teoria – Praktyka (2007); należy do grona autorów haseł w Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992–2012). Autor monografii Łukasza Górnickiego, Jana Parandowskiego, Hermanna Brocha, Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Autor pierwszej monografii poematu „Niobe” K.I. Gałczyńskiego (2015). Wydał ponadto m.in. antologię staropolskich traktatów nt. wojny morskiej Ramię króla na morzu (1984); jako współautor przygotował polskie wydanie R.E. Volkmann Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); katalog zbiorów Col. SI z Braniewa przechowywanych w Szwecji (2007); redaktor polskiego wydania W. Jost, W. Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne (2012). Autor artykułów nt. retoryki i krytyki retorycznej, literatury staropolskiej, popularnej, kancjonałów, twórczości H. Brocha, J.R.R. Tolkiena, R.E. Volkmanna. Jest członkiem m.in. The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Historii. Redaktor naczelny kwartalnika„Forum Artis Rhetoricae”.

 

 

Niepopularnie o popularnej _ okladka _ podglad

 

 

Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
„Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego” Justyny Świerczyńskiej – w dobrych ...
04.X

Warszawa

Procesy frankowe w P...
Publikacja to efekt dyskusji ekspertów o skutkach prawnych głośnego wyroku Trybu...
„Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy” Wojciecha Pałki – już w sprzedaży w do...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl