(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
21.II

20:00 Warszawa

Działania profilaktyczne

„Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja” Marzeny Kordaczuk-Wąs – premiera przystępnej publikacji z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, która powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji.

 

Książka wskazuje m.in. w jaki sposób przygotowywać i koordynować działania z zakresu profilaktyki społecznej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji, jak wybrać odpowiednie podmioty partnerskie oraz specjalistów dających gwarancję skutecznej realizacji założonych celów. Zarysowuje także podłoże teoretyczne metodologii badań społecznych oraz różne strategie skutecznego komunikowania się policji z obywatelami podczas działań profilaktycznych.

 

Autorka niejednokrotnie odwołuje się do swojej monografii „Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych”, która dla wielu czytelników stać się może użytecznym rozszerzeniem podręcznika.

 

 

 

 

Marzena Kordaczuk-Wąs – doktorka nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez osiemnaście lat pełniła służbę w polskiej policji, zajmując się koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną. Aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w Budapeszcie.

Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
17.VI

Warszawa

Procesy frankowe w P...
Publikacja to efekt dyskusji ekspertów o skutkach prawnych głośnego wyroku Trybu...
„Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego” Justyny Świerczyńskiej – od 2 grudn...
„Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi” Marty Stanisławskiej – ebook już d...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl