(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
22.IX

21:00 Warszawa

„Działania profilaktyczne”

„Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja” Marzeny Kordaczuk-Wąs – to przystępna, pomocna, kompetentna publikacja z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej. Powstała w odpowiedzi na realne potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji.

 

Książka wskazuje m.in. w jaki sposób przygotowywać i koordynować działania z zakresu profilaktyki społecznej z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji, jak wybrać odpowiednie podmioty partnerskie oraz specjalistów dających gwarancję skutecznej realizacji założonych celów. Zarysowuje także podłoże teoretyczne metodologii badań społecznych oraz różne strategie skutecznego komunikowania się policji z obywatelami podczas działań profilaktycznych.

 

Autorka niejednokrotnie odwołuje się do swojej monografii „Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych”, która dla wielu czytelników stać się może użytecznym rozszerzeniem podręcznika.

 

 

 

 

Marzena Kordaczuk-Wąs – doktorka nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez osiemnaście lat pełniła służbę w polskiej policji, zajmując się koordynacją zagadnień związanych z policyjną profilaktyką społeczną. Aktualnie pracuje w European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w Budapeszcie.

 

 

Patron wydania:

  • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Partnerzy:

  • Elf24
  • Fast Group
  • Agencja Wywiadu Biznesowego i Detektywistyki Antos & Fertsch
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
13.VIII

Warszawa

Procesy frankowe w P...
Publikacja to efekt dyskusji ekspertów o skutkach prawnych głośnego wyroku Trybu...
„Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego” Justyny Świerczyńskiej – w dobrych ...
19.VIII

Warszawa

Kapitalizm, nowe wojny…...
„Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy” Wojciecha Pałki – już w sprzedaży w do...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl