(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Dariusz Tadeusz Dziuba

The Economics of Crowdfunding

ILOŚĆ STRON: 182

Jedna z pierwszych książek na europejskim rynku wydawniczym, która ujmuje całościowo problematykę crowdfundingu. Walory naukowe, zaprezentowana w pracy obszerna wiedza empiryczna i faktograficzna czynią to dzieło przystępnym dla szerokiego spektrum czytelników. Praktykom wskazuje możliwości wykorzystania technologii informacyjnych oraz lepszej aktywizacji zasobów posiadanych przez mikro-podmioty, a naukowcom metody i kierunki dalszych badań nad nowymi formami działalności ekonomicznej w warunkach globalizacji i nowoczesnej teleinformatyki. Z książką powinni się zatem zapoznać studenci i wykładowcy szkół ekonomicznych, uczestnicy studiów podyplomowych ekonomii i zarządzania, w szczególności wszystkich studiów MBA z zakresu finansów oraz z zakresu informatyki gospodarczej. Również menedżerowie instytucji, przedsiębiorstw, fundacji prowadzących swoją działalność w oparciu o środki społeczne (charytatywne, kulturalne, oświatowe), dla których crowdfunding jest lub może być ważną formą pozyskiwania funduszy. A dla projektantów i administratorów systemów e-commerce oraz informatycznych platform crowdfundingu książka profesora Dziuby to literatura obowiązkowa.

 

Projekt okładki: Małgorzata Nowak (Acapulco Studio)

 

One of the first books on the European market to comprehensively identify and address issues surrounding crowdfunding. Extensive empirical evidence, knowledge, and research ensures its accessibility to a broad spectrum of readers. For those interested in practicalities, this book shows how best to use information technology and resources available to micro-entities, whereas academics will benefit from methodologies, as well as ideas and directions for further research into new forms of economic activity in an environment of globalisation and modern IT. This book is, therefore, of great benefit for economics students, tutors and lecturers, as well as postgraduate students of economics, management, and particularly MBA students in finance and computer science for economics. Also of interest for managers of institutions, businesses and foundations reliant on public funding (charitable, cultural, educational) for whom crowdfunding is, or may become, an important form of fundraising. Professor Dziuba’s book should be mandatory for e-commerce and crowdfunding IT platform system designers and administrators.

 

Cover design: Małgorzata Nowak (Acapulco Studio)

Ekonomia, Nauki humanistyczne
obrazek
Erudycyjna proza o twórczości i życiu trzech tytułowych gigantów — zwłaszcza dla...
Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i lite...

Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej st...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl