(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Edward Kącki, Joanna Stempczyńska-Kącka

Systemy teleonkologiczne

ILOŚĆ STRON: 206

Motywacją do opracowania tej monografii było przekonanie autorów (informatyka i onkologa) co do istnienia ogromnego zagrożenia chorobami nowotworowymi dla ludzkiego życia przy jednoczesnym niebywałym wzroście kosztów opieki medycznej w ostatnich latach. Dzisiaj wykorzystanie Internetu, cyfrowych linii telekomunikacyjnych, sieci komórkowych czy łączy satelitarnych w świadczeniu usług medycznych stało się nie tylko możliwe, ale również łatwe w realizacji i sensowne pod względem finansowym. Powstałe szanse rozwoju i podniesienia skuteczności walki z chorobami nowotworowymi powinno się wykorzystać, tworząc w Polsce regionalne sieci teleonkologiczne.

 

Projekt okładki: Tomek Głowacki – Poważne Studio

Informatyka, Medycyna
obrazek
Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i korporacje na us...
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płyta...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl