(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
m_kordaczuk_z3
Marzena Kordaczuk-Wąs

Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych

ILOŚĆ STRON:

Książka opisuje proaktywny aspekt działalności policji, który jest dziś szczególnie interesujący z dwóch perspektyw: z punktu widzenia interesu społeczności lokalnych dążących do zapewniania swym członkom możliwie najlepszych warunków życia wolnych od zagrożeń bezpieczeństwa, a także z punktu widzenia policji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu społecznego na jak najwyższym poziomie.

Książka akademicka i fachowa, Nauki humanistyczne
obrazek
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płyta...
SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
hsamsonowicz_myosobie_zaslepka

Henryk Samsonowicz

My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Książka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny temat. Czy istniała św...
m_kordaczuk_z3

Marzena Kordaczuk-Wąs

Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych

Książka opisuje proaktywny aspekt działalności policji, który jest dziś szczególnie interesujący z dwóch perspektyw: z punktu widzenia interesu społec...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl