(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

Procesy frankowe w Polsce…

ILOŚĆ STRON: 160

Publikacja „Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18” jest efektem dyskusji eksperckiej na temat przewidywanych skutków prawnych wydanego w trybie prejudycjalnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. w sprawie „C-260/18 Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG”, która odbyła się 13 listopada 2019 r. w Warszawie.

 

Zebrane w niniejszej publikacji teksty stanowią spisaną wersję wystąpień, zredagowanych i dostarczonych przez Autorów, a także najistotniejsze fragmenty dyskusji sporządzone na podstawie jej nagrania.

 

Książka pod redakcją Michała Jabłońskiego i Krzysztofa Koźmińskiego. Pozostali autorzy: Jarosław Bełdowski, Łukasz Dąbroś, Robert Grzeszczak, Michał Romanowski, Jan Rudnicki, Michał Wiącek.

Prawo
obrazek
Prekursorska monografia Teatru Rozmaitości Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlik...
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl