(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

Procesy frankowe w Polsce…

ILOŚĆ STRON: 160

Publikacja „Procesy frankowe w Polsce po wyroku TSUE w sprawie C-260/18” jest efektem dyskusji eksperckiej na temat przewidywanych skutków prawnych wydanego w trybie prejudycjalnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 października 2019 r. w sprawie „C-260/18 Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG”, która odbyła się 13 listopada 2019 r. w Warszawie.

 

Zebrane w niniejszej publikacji teksty stanowią spisaną wersję wystąpień, zredagowanych i dostarczonych przez Autorów, a także najistotniejsze fragmenty dyskusji sporządzone na podstawie jej nagrania.

 

Książka pod redakcją Michała Jabłońskiego i Krzysztofa Koźmińskiego. Pozostali autorzy: Jarosław Bełdowski, Łukasz Dąbroś, Robert Grzeszczak, Michał Romanowski, Jan Rudnicki, Michał Wiącek.

Prawo
obrazek
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płyta...
Prekursorska monografia Teatru Rozmaitości Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlik...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl