(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
poradnik_www
Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

ILOŚĆ STRON: 70

Autorzy poradnika, wykładowcy akademiccy z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego a zarazem doświadczeni prawnicy-praktycy, uwzględnili w nim wyniki swych badań nad instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej przedstawione w książce Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem. Niniejsza publikacja – znacznie uproszczona w stosunku do pierwowzoru – skierowana jest zwłaszcza do potencjalnych poszkodowanych niebędących prawnikami: osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz ich przedstawicieli, zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W przystępny sposób omawia zawiłe przepisy i udziela podstawowych informacji o procesach odszkodowawczych.

 

Książka udostępniana jest nieodpłatnie. Nakład w wysokości 2000 egzemplarzy trafił do bibliotek na terenie całej Polski.

 

Projekt graficzny: Tomasz Kędzierski –  to/studio

 

Poradniki, Prawo
obrazek
Kapitalizm somatyczny - Artur_Szarecki
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opi...
SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
j_lichanski_z3

Jakub Z. Lichański

Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej. 
Justyna Szybska-Lewandowska_zaslepka

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl