(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

ILOŚĆ STRON: 70

Autorzy poradnika, wykładowcy akademiccy z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego a zarazem doświadczeni prawnicy-praktycy, uwzględnili w nim wyniki swych badań nad instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej przedstawione w książce Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem. Niniejsza publikacja – znacznie uproszczona w stosunku do pierwowzoru – skierowana jest zwłaszcza do potencjalnych poszkodowanych niebędących prawnikami: osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz ich przedstawicieli, zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W przystępny sposób omawia zawiłe przepisy i udziela podstawowych informacji o procesach odszkodowawczych.

 

Książka udostępniana jest nieodpłatnie. Nakład w wysokości 2000 egzemplarzy trafił do bibliotek na terenie całej Polski.

 

Projekt graficzny: Tomasz Kędzierski –  to/studio

 

Poradniki, Prawo
obrazek
Przystępna publikacja z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, która powsta...
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opi...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl