(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Krzysztof Koźmiński, Michał Jabłoński

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

ILOŚĆ STRON: 70

Autorzy poradnika, wykładowcy akademiccy z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego a zarazem doświadczeni prawnicy-praktycy, uwzględnili w nim wyniki swych badań nad instytucją odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej przedstawione w książce Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem. Niniejsza publikacja – znacznie uproszczona w stosunku do pierwowzoru – skierowana jest zwłaszcza do potencjalnych poszkodowanych niebędących prawnikami: osób fizycznych, jednostek organizacyjnych oraz ich przedstawicieli, zarówno przedsiębiorców, jak i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. W przystępny sposób omawia zawiłe przepisy i udziela podstawowych informacji o procesach odszkodowawczych.

 

Książka udostępniana jest nieodpłatnie. Nakład w wysokości 2000 egzemplarzy trafił do bibliotek na terenie całej Polski.

 

Projekt graficzny: Tomasz Kędzierski –  to/studio

 

Poradniki, Prawo
obrazek
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszk...

Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej st...

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl