(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Marta Stanisławska

Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi

ILOŚĆ STRON:

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki gospodarczej. Wytyczenie sztywnej granicy pomiędzy właściwym, a niewłaściwym stosowaniem zasad rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniem finansowym zawierającym sfałszowane wyniki oraz takim, które je przedstawia jedynie w inny, ale dozwolony prawnie sposób, okazuje się niemożliwe. Książka stanowi próbę kompleksowej analizy tego zagadnienia – na tle historycznym, normatywnym, statystycznym i pragmatycznym.

Biznes i ekonomia, Finanse
obrazek
Próba „spojrzenia z ukosa” na technikę cyfrową otaczającą mieszkańca współczesne...
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opi...

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl