(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
arturSzarecki_zaślepka
Artur Szarecki

Kapitalizm somatyczny

ILOŚĆ STRON:

Książka „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się prześledzić i przeanalizować, jak w przeciągu XX wieku nowe sposoby produkcji oraz rozwój specjalistycznej wiedzy z zarządzania wpływały na formy i rozumienie ludzkiej pracy w kapitalizmie, oraz w jaki sposób procesy te odciskały się na pracujących ciałach. Podstawową tezą jest założenie o postępującej kolonizacji życia przez kapitał. Wbrew hasłom proklamującym gospodarkę opartą na wiedzy jako idylliczne uwolnienie ludzkiej kreatywności, innowacyjności i komunikacji, autor utrzymuje, że praca, także u progu XXI wieku, wciąż pozostawia wyraźny, choć nieco trudniej dostrzegalny, ślad na cielesności człowieka.

Książka akademicka i fachowa, Nauki społeczne
obrazek
SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płyta...
hsamsonowicz_myosobie_zaslepka

Henryk Samsonowicz

My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Książka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny temat. Czy istniała św...
arturSzarecki_zaślepka

Artur Szarecki

Kapitalizm somatyczny

Książka „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się prześledzić i przeanalizować, jak w przeciągu XX wieku nowe sposoby...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl