(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

ILOŚĆ STRON:

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej strony globalizujący się rynek, z drugiej wycofywanie się dominującego mocarstwa z roli strażnika światowego porządku, stwarzają pole do rozwoju nowoczesnych form prywatyzacji sił zbrojnych – także w Polsce. Czy sfera bezpieczeństwa powinna podlegać prywatyzacji? Jakie są współczesne trendy i przyszłość najemniczych formacji zbrojnych? Autor skrupulatnie przybliża owe zagadnienia, a ponadto podejmuje rozważania dotyczące funkcjonowania współczesnych systemów polityczno-gospodarczych, poddając je refleksji krytycznej.

Nauki humanistyczne, Nauki o bezpieczeństwie
obrazek
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opi...
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl