(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

ILOŚĆ STRON:

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej strony globalizujący się rynek, z drugiej wycofywanie się dominującego mocarstwa z roli strażnika światowego porządku, stwarzają pole do rozwoju nowoczesnych form prywatyzacji sił zbrojnych – także w Polsce. Czy sfera bezpieczeństwa powinna podlegać prywatyzacji? Jakie są współczesne trendy i przyszłość najemniczych formacji zbrojnych? Autor skrupulatnie przybliża owe zagadnienia, a ponadto podejmuje rozważania dotyczące funkcjonowania współczesnych systemów polityczno-gospodarczych, poddając je refleksji krytycznej.

Nauki humanistyczne, Nauki o bezpieczeństwie
obrazek
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opi...
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl