(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Działania profilaktyczne - zapowiedź
Marzena Kordaczuk-Wąs

Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja

ILOŚĆ STRON:

Przystępny podręcznik z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, który powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji. Wskazuje, w jaki sposób przygotowywać i koordynować działania profilaktyczne z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących regulacji. Jak wybrać odpowiednie podmioty partnerskie oraz specjalistów dających gwarancję skutecznej realizacji założonych celów. Zarysowuje także podłoże teoretyczne metodologii badań społecznych oraz różne strategie skutecznego komunikowania się policji z obywatelami. Publikacja miejscami uzupełnia, miejscami streszcza rozważania autorki zawarte w monografii „Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych”.

Nauki społeczne
obrazek
SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
ROLA_SERWISOW_okladka_front
Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny s...
tr_www

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...
Justyna Szybska-Lewandowska_zaslepka

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl