(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Michał Jabłoński

Doktor nauk prawnych, adwokat. Od 2009 roku prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo współpracuje z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce, gdzie praktykuje od 6 lat, zajmując się praktyką sporów administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, której jest także fundatorem. W Fundacji odpowiada m.in. za nadzór nad realizacją projektów badawczych oraz strategię Fundacji. Ponadto publikuje na jej blogu – www.blog.lpig.pl.

obrazek
Esej o nauczaniu partnerstwa – nie tylko w muzyce – oparty o wieloletnie doświadczenie artystyczne i pedagogiczne autora. Jerzy Ma...

Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...
Książki

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli

Cena: 45

ISBN: 978-83-8022-003-4

ILOŚĆ STRON: 298

Książki

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

Cena: 0

ISBN: 978-83-8022-007-2

ILOŚĆ STRON: 70

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl