(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Michał Jabłoński

Doktor nauk prawnych, adwokat. Od 2009 roku prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo współpracuje z jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce, gdzie praktykuje od 6 lat, zajmując się praktyką sporów administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Prowadzi również indywidualną kancelarię adwokacką.

Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji „Laboratorium Prawa i Gospodarki”, której jest także fundatorem. W Fundacji odpowiada m.in. za nadzór nad realizacją projektów badawczych oraz strategię Fundacji. Ponadto publikuje na jej blogu – www.blog.lpig.pl.

obrazek
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulac...

Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej. Henryk Samsonowicz w sposób przy...
Książki

Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej względem obywateli

Cena: 45

ISBN: 978-83-8022-003-4

ILOŚĆ STRON: 298

Książki

Odszkodowanie za niezgodne z prawem wykonywanie władzy. Poradnik

Cena: 0

ISBN: 978-83-8022-007-2

ILOŚĆ STRON: 70

Marta Stanisławska

Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki g...

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl