(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Marzena Kordaczuk-Wąs

Marzena Kordaczuk-Wąs – doktor nauk społecznych, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym. Główne zainteresowania autorki skupiają się na kwestii zbliżania społecznej teorii do społecznej praktyki w celu podnoszenia jakości i skuteczności działań profilaktycznych. Jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. Na co dzień pełni służbę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w inicjowaniu, organizowaniu, konstruowaniu i realizacji działań zapobiegających przestępczości oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa, współpracując w tym obszarze zarówno na gruncie krajowym, jak i poza granicami kraju. Pełni funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), współpracuje z Radicalization Awareness Network (RAN).

obrazek
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płytach CD. Znalazło się tu przeszło 1900 drobiazgowo o...

SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej. Henryk Samsonowicz w sposób przy...
Książki
m_kordaczuk_z3

Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych

Cena:

ILOŚĆ STRON:

arturSzarecki_zaślepka

Artur Szarecki

Kapitalizm somatyczny

Książka „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się prześledzić i przeanalizować, jak w przeciągu XX wieku nowe sposoby...
j_lichański_z3

Jakub Z. Lichański

Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej. 
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl