(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Joanna Stempczyńska-Kącka

Joanna Stempczyńska-Kącka – ukończyła studia w 1971 roku w Akademii Medycznej w Łodzi i tam uzyskała w 1984 roku stopień doktora nauk medycznych. Od 1975 roku pracuje w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, w latach 1982–2008 była starszym wykładowcą w Klinice Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1999 roku jest adiunktem w łódzkiej Wyższej Szkole Informatyki. Jest także prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Współorganizatorka kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka lub współautorka 99 publikacji w zakresie ochrony zdrowia i informatyki medycznej, w tym rozdziałów w książkach Onkologia, Kompendium informatyki medycznej, a także monografiach Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia oraz Computers in Medical Activity.

obrazek
Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulac...

Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...
Książki

Systemy teleonkologiczne

Cena: 29

ISBN: 978-83-8022-006-5

ILOŚĆ STRON: 206

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...

Marta Stanisławska

Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki g...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl