(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Joanna Stempczyńska-Kącka

Joanna Stempczyńska-Kącka – ukończyła studia w 1971 roku w Akademii Medycznej w Łodzi i tam uzyskała w 1984 roku stopień doktora nauk medycznych. Od 1975 roku pracuje w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym w Łodzi, w latach 1982–2008 była starszym wykładowcą w Klinice Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 1999 roku jest adiunktem w łódzkiej Wyższej Szkole Informatyki. Jest także prezesem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Współorganizatorka kilkunastu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka lub współautorka 99 publikacji w zakresie ochrony zdrowia i informatyki medycznej, w tym rozdziałów w książkach Onkologia, Kompendium informatyki medycznej, a także monografiach Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia oraz Computers in Medical Activity.

obrazek
Prekursorska monografia Teatru Rozmaitości Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego – jednego z najbardziej fascynujących pol...

Erudycyjna proza o twórczości i życiu trzech tytułowych gigantów — zwłaszcza dla czytelników, którzy dobrze znają ich dzieła. To o...
Książki

Systemy teleonkologiczne

Cena: 29

ISBN: 978-83-8022-006-5

ILOŚĆ STRON: 206

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl