(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Jędrzej Soliński

Jędrzej Soliński (ur. 1990), filolog klasyczny i rusycysta. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku. Prozaik, publicysta, tłumacz języków klasycznych i języka rosyjskiego.

obrazek
Esej o nauczaniu partnerstwa – nie tylko w muzyce – oparty o wieloletnie doświadczenie artystyczne i pedagogiczne autora. Jerzy Ma...

Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali s...
Książki

Hero i Leander

Cena: 26

ISBN: 978-83-8022-005-8

ILOŚĆ STRON: 78

Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej st...

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl