(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Jędrzej Soliński

Jędrzej Soliński (ur. 1990), filolog klasyczny i rusycysta. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Tomskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tomsku. Prozaik, publicysta, tłumacz języków klasycznych i języka rosyjskiego.

obrazek
Przystępna publikacja z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, która powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcj...

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jedn...
Książki

Hero i Leander

Cena: 26

ISBN: 978-83-8022-005-8

ILOŚĆ STRON: 78

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl