(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz (ur. 1930), historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982 rektor); członek PAN i PAU; w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Zajmuje się historią średniowieczną Polski i Europy. Autor m.in.: Historii Polski do roku 1795, Złotej jesieni polskiego średniowiecza, Dziejów miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej.

obrazek
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płytach CD. Znalazło się tu przeszło 1900 drobiazgowo o...

SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej. Henryk Samsonowicz w sposób przy...
Książki
SAMSONOWICZ

Szkice o mieście średniowiecznym

Cena: 34

ISBN: 978-83-8022-000-3

ILOŚĆ STRON: 244

Książki
HSamsonowicz_MyoSobie_zaslepka

My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Cena:

ILOŚĆ STRON:

Media o autorze

Fragment recenzji Ludwika Malinowskiego o książce Henryka Samsonowicza pt. Szkice o mieście średniowiecznym.

 

Czytając książkę, spacerujemy po średniowiecznym Krakowie, Kolonii, Wrocławiu czy Toruniu, czujemy „zapach” tych miast. Zawsze wypełnione były one tętnem życia, reagowały na zmiany społeczno-polityczne, do których same w dużym stopniu się przyczyniały. Wielu artystów, zwłaszcza malarzy, zarówno w średniowieczu, jak i później, przedstawiało miasta pełne pięknych murowanych budynków. Autor pisze, aby do tego podchodzić krytycznie, było tam bowiem dużo domów drewnianych. Często wybuchające pożary trawiły całe miasta.

 

Cały tekst na  →Forum Akademickim

Forum Akademickie o “Szkicach” Henryka Samsonowicza

Fragment recenzji książki Szkice o mieście średniowiecznym Henryka Samsonowicza.

 

Właściwie każdy z tych rozdziałów (szkiców) swobodnie można rozwijać w długą opowieść, choćby takie: jakość miejskiego życia, ośrodki duże i małe, kobiety w mieście, Żydzi w miastach Europy. Profesor Samsonowicz prowadzi nas zatem po średniowiecznych miastach, pokazuje ich rozwój i upadek, jak one zmieniają czas i przestrzeń, jak tworzą nowe formy życia, jak się organizują i rządzą. I to wszystko pokazuje przy pomocy nowoczesnego i wszechstronnego warsztatu historyka, który czyta stare teksty, ogląda stare obrazy, kojarzy, łączy, wyciąga wnioski albo co najmniej hipotezy…

 

Więcej na →Polityka.pl

Polityka – recenzja Wiesława Władyki

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Samsonowicza. Z rąk prezydenta wybitny mediewista, autor ponad 900 prac, odebrał Order Orła Białego. Zajęcia z prof. Samsonowiczem wspominał prezydent Bronisław Komorowski, absolwent historii na UW. – Ma pan, panie profesorze, niebywały dorobek. Ale to nie tylko dydaktyka. Pan kształtował ludzi poprzez wiedzę historyczną. Dodał: – Życzę wszystkim studentom, by na swojej drodze spotkali takich Henryków Samsonowiczów.

 

→ źródło Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza – Order Orła Białego

Dlaczego w średniowieczu powstały w Europie uniwersytety, na jakich zasadach działały i co z nich warte jest naśladowania, opowiada prof. Henryk Samsonowicz.

 

Agnieszka Krzemińska: – Panuje przekonanie, że średniowiecze to zacofane wieki ciemne, w których odwrócono się od rozumu. Tymczasem to właśnie wtedy pojawiły się uniwersytety – nowy pomysł kształcenia wyższego. Skąd on się wziął?

Henryk Samsonowicz: – Nie był nowy, już w Biblii mamy informacje o zgromadzeniach uczonych, którzy rozprawiają nad bytem ludzkim czy stworzeniem świata, a w starożytnej Grecji istniała przecież Akademia Platona. Jednak w XIII w. pisarz niemiecki Alexander von Roes, włoski filozof Tolomeusz z Lukki i francuski historyk Wilhelm de Nangis rozwinęli – powstałą już wiek wcześniej w klasztorach – ideę o trzech władzach rządzących światem: sacerdotium (władzy duchowej), imperium (władzy świeckiej) oraz studium (władzy wiedzy). W XIII w. zaś Tomasz z Akwinu głosił wręcz pogląd, że to nauka rządzi światem i „tyranem jest ten, kto nie chce oświecać poddanych, boi się wiedzy i uczoności”. Wszystkie te wspaniałe pomysły dotyczące miejsca nauki w świecie zrodziły się w średniowieczu, więc aż tak ciemne to ono chyba nie było…

 

Pozostała część wywiadu na → Polityka.pl

Polityka – Agnieszka Krzemińska

Książka Henryk Samsonowicz. Świadek epoki. Wywiad rzeka jest, jak wskazuje sam tytuł, rozmową z wybitnym historykiem, przeprowadzoną w siedemnastu częściach w Programie II Polskiego Radia. Decyzję o wydaniu książki autorzy podjęli po licznych namowach wiernych słuchaczy.

 

Henryk Samsonowicz, jako historyk, polityk i obywatel, jawi się zarówno świadkiem historii jak i jej interpretatorem. Odpytujący profesora Andrzej Sowa sam jest historykiem, byłym studentem Samsonowicza. Redaktor świetnie orientuje się w realiach epoki PRL, prowadzi równorzędną rozmowę, niejednokrotnie wnosząc do niej wiele istotnych informacji…

 

→ źródło Histmag.org

 

Histmag.org – Wywiad rzeka
HSamsonowicz_MyoSobie_zaslepka

Henryk Samsonowicz

My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Książka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swój własny temat. Czy istniała św...
j_lichanski_z3

Jakub Z. Lichański

Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej. 
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl