(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz

Henryk Samsonowicz (ur. 1930), historyk mediewista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego (1980–1982 rektor); członek PAN i PAU; w latach 1989–1991 minister edukacji narodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. Zajmuje się historią średniowieczną Polski i Europy. Autor m.in. Historii Polski do roku 1795, Złotej jesieni polskiego średniowiecza, Dziejów miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej.

.

obrazek
Esej o nauczaniu partnerstwa – nie tylko w muzyce – oparty na wieloletnim doświadczeniu artystycznym i pedagogicznym autora. Jerzy...

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej – łączy rozważania teoretyczne z...
Książki

Szkice o mieście średniowiecznym

Cena: 34

ISBN: 978-83-8022-000-3

ILOŚĆ STRON: 244

Książki

My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza

Cena: 32

ISBN: 978-83-8022-023-2

ILOŚĆ STRON: 130

Media o autorze

„Tutaj, w tej dziurze nad Wisłą, nikt nie wiedział, że jakiś książę poznański przyjął chrześcijaństwo” – prof. Henryk Samsonowicz o początkach państwa polskiego w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz z TOK FM.

 

Całej rozmowy można wysłuchać → tutaj

Henryk Samsonowicz – o „My o sobie” w TOK FM

Recenzja My o sobie. Portret własny mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza Henryka Samsonowicza

 

Jeden z najwybitniejszych polskich mediewistów próbuje odpowiedzieć na pytanie, co łączyło Polaków w czasach średniowiecza. Czy istniało spoiwo, które sprawiało, że czuli się przynależni do większej wspólnoty. A jeśli istniało, to czy ograniczało się jedynie do języka, kultury i zwyczaju, czy kształtowało się na skutek szerszych uwarunkowań politycznych i społecznych. Prof. Henryk Samsonowicz nad tożsamością Polaków, czy też – w szerszym znaczeniu – mieszkańców ziem, które uważamy za rdzennie polskie, zastanawia się w zasadzie przez całe swoje naukowe życie. W tej książce przedmiotem rozważań jest głównie ich wiedza o sobie nawzajem. Jakie informacje utrwalone w świadomości ludzi zamieszkujących ten obszar decydowały o tym, że tworzyli zbiorowość? Kiedy zaczęli się określać jedną nazwą? Co wzmacniało więzi między nimi?

 

Zacytujmy fragment rozważań profesora na temat wpływu pamięci zbiorowej na tworzenie się świadomości Polaków: „Nie wiemy dokładnie, kiedy zaczęły się kształtować wspólnoty skupione wokół wspólnej historii. Z doświadczeń społeczeństw zamieszkujących bliższe i dalsze kraje leżące na kontynencie europejskim wynika, że wspólna pamięć stanowiła jedną z trwalszych podstaw powstających więzi międzyludzkich. Niestety, nie mamy zbyt wielu przekazów dotyczących kształtowania się tego czynnika na ziemiach polskich. Jeśli wierzyć zapisom Galla Anonima – które są podobne do tych z kronik czeskich czy ruskich – pamięć o dokonaniach przodków mogła istnieć przede wszystkim w środowiskach dworskich. Pomijając już dość późne wzmianki o założycielach dynastii Przemyślidów i Rurykowiczów we wspomnianych kronikach, można się zastanowić, czy imiona poprzedników Piasta – Siemowita, Leszka i Siemomysła – zachowały się w pamięci rodu sprawującego władzę na ziemiach Wielkopolski. Nie jest bowiem jasne, czy i jak szeroko znane były dokonania przodków Mieszka I. Można przypuszczać, że takiej świadomości nie mieli tylko zwykli mieszkańcy kraju, lecz także członkowie drużyn władców piastowskich. Dlatego trudno jest odpowiedzieć na pytanie, za pomocą jakiego określenia mogli się przedstawiać drużynnicy Mieszka czy Bolesława Chrobrego, nie mówiąc już o mieszkańcach siół, zaścianków czy nawet grodów. Wiedza o istnieniu i dokonaniach władcy, o świadczeniach na jego rzecz być może mieściła się w świadomości zbiorowej mieszkańców kraju, ale trudno w najwcześniejszej fazie naszych dziejów doszukiwać się >świadomości narodowej<.”

 

W tej niewielkiej, liczącej 128 stron książeczce prof. Samsonowicz omawia wszelkie możliwe aspekty korzeni naszej tożsamości. Jak zwykle jego praca jest znakomicie udokumentowana źródłowo i napisana przejrzystym, zrozumiałym dla każdego językiem.

 

Więcej na → „Gazeta Wyborcza”/„Ale Historia”

„Gazeta Wyborcza” o „My o sobie” prof. Samsonowicza

Fragment recenzji Ludwika Malinowskiego o książce Henryka Samsonowicza pt. Szkice o mieście średniowiecznym.

 

Czytając książkę, spacerujemy po średniowiecznym Krakowie, Kolonii, Wrocławiu czy Toruniu, czujemy „zapach” tych miast. Zawsze wypełnione były one tętnem życia, reagowały na zmiany społeczno-polityczne, do których same w dużym stopniu się przyczyniały. Wielu artystów, zwłaszcza malarzy, zarówno w średniowieczu, jak i później, przedstawiało miasta pełne pięknych murowanych budynków. Autor pisze, aby do tego podchodzić krytycznie, było tam bowiem dużo domów drewnianych. Często wybuchające pożary trawiły całe miasta.

 

Cały tekst na  → Forum Akademickim

Forum Akademickie o “Szkicach” prof. Samsonowicza

Fragment recenzji książki Szkice o mieście średniowiecznym Henryka Samsonowicza.

 

Właściwie każdy z tych rozdziałów (szkiców) swobodnie można rozwijać w długą opowieść, choćby takie: jakość miejskiego życia, ośrodki duże i małe, kobiety w mieście, Żydzi w miastach Europy. Profesor Samsonowicz prowadzi nas zatem po średniowiecznych miastach, pokazuje ich rozwój i upadek, jak one zmieniają czas i przestrzeń, jak tworzą nowe formy życia, jak się organizują i rządzą. I to wszystko pokazuje przy pomocy nowoczesnego i wszechstronnego warsztatu historyka, który czyta stare teksty, ogląda stare obrazy, kojarzy, łączy, wyciąga wnioski albo co najmniej hipotezy…

 

Więcej na →Polityka.pl

Polityka – recenzja Wiesława Władyki

Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Samsonowicza. Z rąk prezydenta wybitny mediewista, autor ponad 900 prac, odebrał Order Orła Białego. Zajęcia z prof. Samsonowiczem wspominał prezydent Bronisław Komorowski, absolwent historii na UW. – Ma pan, panie profesorze, niebywały dorobek. Ale to nie tylko dydaktyka. Pan kształtował ludzi poprzez wiedzę historyczną. Dodał: – Życzę wszystkim studentom, by na swojej drodze spotkali takich Henryków Samsonowiczów.

 

→ źródło Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza – Order Orła Białego

Dlaczego w średniowieczu powstały w Europie uniwersytety, na jakich zasadach działały i co z nich warte jest naśladowania, opowiada prof. Henryk Samsonowicz.

 

Agnieszka Krzemińska: – Panuje przekonanie, że średniowiecze to zacofane wieki ciemne, w których odwrócono się od rozumu. Tymczasem to właśnie wtedy pojawiły się uniwersytety – nowy pomysł kształcenia wyższego. Skąd on się wziął?

Henryk Samsonowicz: – Nie był nowy, już w Biblii mamy informacje o zgromadzeniach uczonych, którzy rozprawiają nad bytem ludzkim czy stworzeniem świata, a w starożytnej Grecji istniała przecież Akademia Platona. Jednak w XIII w. pisarz niemiecki Alexander von Roes, włoski filozof Tolomeusz z Lukki i francuski historyk Wilhelm de Nangis rozwinęli – powstałą już wiek wcześniej w klasztorach – ideę o trzech władzach rządzących światem: sacerdotium (władzy duchowej), imperium (władzy świeckiej) oraz studium (władzy wiedzy). W XIII w. zaś Tomasz z Akwinu głosił wręcz pogląd, że to nauka rządzi światem i „tyranem jest ten, kto nie chce oświecać poddanych, boi się wiedzy i uczoności”. Wszystkie te wspaniałe pomysły dotyczące miejsca nauki w świecie zrodziły się w średniowieczu, więc aż tak ciemne to ono chyba nie było…

 

Pozostała część wywiadu na → Polityka.pl

Polityka – Agnieszka Krzemińska

Książka Henryk Samsonowicz. Świadek epoki. Wywiad rzeka jest, jak wskazuje sam tytuł, rozmową z wybitnym historykiem, przeprowadzoną w siedemnastu częściach w Programie II Polskiego Radia. Decyzję o wydaniu książki autorzy podjęli po licznych namowach wiernych słuchaczy.

 

Henryk Samsonowicz, jako historyk, polityk i obywatel, jawi się zarówno świadkiem historii jak i jej interpretatorem. Odpytujący profesora Andrzej Sowa sam jest historykiem, byłym studentem Samsonowicza. Redaktor świetnie orientuje się w realiach epoki PRL, prowadzi równorzędną rozmowę, niejednokrotnie wnosząc do niej wiele istotnych informacji…

 

→ źródło Histmag.org

 

Histmag.org – Wywiad rzeka

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl