(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Edward Kącki

Edward Kącki – prof. zw. dr hab., w latach 1949–1972 pracował w Katedrze i Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej. Zorganizował tam Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej oraz Instytut Informatyki, w którym następnie sprawował funkcję dyrektora. Był prodziekanem Wydziału Elektrycznego (1969-72) i dziekanem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki (1984–87). Był także prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatyki Medycznej, Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (1979–82) oraz rektorem Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi (1997–2011), której jest rektorem honorowym.

Został odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP. Otrzymał 9 Nagród Ministra MEN i Nagrodę Naukową Miasta Łodzi, a także odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Wypromował 37 doktorów, opublikował ponad 300 artykułów i 25 książek.

obrazek
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płytach CD. Znalazło się tu przeszło 1900 drobiazgowo o...

Erudycyjna proza o twórczości i życiu trzech tytułowych gigantów — zwłaszcza dla czytelników, którzy dobrze znają ich dzieła. To o...
Książki

Systemy teleonkologiczne

Cena: 29

ISBN: 978-83-8022-006-5

ILOŚĆ STRON: 206

Witold (Witalis) Rucki

Brześć. 1000 lat w Europie

Skrótowe kompendium historii Brześcia – od początków jego istnienia po współczesność. Witold Rucki, wieloletni przewodniczący brzeskiego oddziału Zwią...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl