(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Bartłomiej Gutowski

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół współczesnej kultury wizualnej. Od ponad 15 lat bierze udział w projektach inwentaryzacyjnych, przede wszystkim na cmentarzach dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Jest wykładowcą akademickim.

obrazek
Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali s...

Książka stara się przedstawić alternatywną historię zachodniego kapitalizmu, opisując rozwój kulturowych technik nadzoru i regulac...
Książki

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego

Cena: 28

ISBN: 978-38-0220-004-1

ILOŚĆ STRON: 382

Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej st...

Justyna Świerczyńska

Teatr Rozmaitości Jarzyny i Warlikowskiego

Prekursorska publikacja o jednym z najbardziej fascynujących polskich teatrów ostatnich kilku dekad. Kolejne rozdziały przybliżają sylwetki kluczowych...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl