(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Artur Szarecki

Artur Szarecki – doktor kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał też magisterium z zarządzania i marketingu. Jego badania koncentrują się wokół problematyki cielesności, kapitalizmu i kultury popularnej. Publikował artykuły naukowe w „Kulturze Współczesnej”, „Tekstach Drugich”, „Kulturze Popularnej”, „Problemach Zarządzania”, „Kwartalniku Filmowym” i in. Ponadto zajmuje się publicystyką muzyczną, m.in. dla „Dwutygodnika” (www.dwutygodnik.com), oraz jest redaktorem w sieciowym serwisie „beehype” (www.beehy.pe).

obrazek
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płytach CD. Znalazło się tu przeszło 1900 drobiazgowo o...

TECHNOGADZET_strona
Próba „spojrzenia z ukosa” na technikę cyfrową otaczającą mieszkańca współczesnego miasta. Żyjemy w magicznym świecie konsumpcji, ...
Książki
Kapitalizm somatyczny - Artur_Szarecki

Kapitalizm somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej

Cena: 56

ISBN: 978-83-8022-020-1

ILOŚĆ STRON: 288

Media o autorze

Wszyscy pracujemy ciałem – fragment recenzji Ewy Wojciechowskiej („Praktyka teoretyczna”).

 

Powszechnie mówi się, że praca nie ma już dziś wiele wspólnego z ciałem – to praca naszego intelektu. Potrzebujemy do niej wiedzy, kreatywności, kompetencji miękkich, ale nie ciała, którego obraz w kulturze późnego kapitalizmu został zredukowany do rozkoszy i seksualności. Nie widzimy w przestrzeni publicznej wizerunków ciał pracujących, ale jedynie te, które konsumują, zaś wszechobecność pojęć „gospodarki opartej na wiedzy”, „kapitalizmu kognitywnego” czy „przemysłów kreatywnych” skutecznie nas przekonuje, że ciało nie jest już przedmiotem eksploatacji przez kapitał.

Artur Szarecki przenicowuje ten mit, udowadniając, że reifikacja i kolonizacja ciała postępuje. Przeszliśmy po prostu od reżimów dyscyplinarnych (jak tayloryzm czy fordyzm) do miękkich instrumentów zarządzania ciałem (kultura organizacyjna, HR), jednak władza w tym procesie nie zanika. Przeciwnie, staje się coraz mniej jawna i coraz mniej podatna na opór. Jednak by zrozumieć, co późny kapitalizm czyni z naszymi ciałami i dlaczego dziś produktywnością ciała nie jest energia kinetyczna, ale emocje, osobowość, relacje i wizerunek, musimy spojrzeć na całą historię kolonizacji ciała przez kapitał.

 

Więcej w → Praktyka Teoretyczna

„Kapitalizm somatyczny” – recenzja w „Praktyce Teoretycznej”

Fragment recenzji Kapitalizmu somatycznego Artura Szareckiego

 

Artur Szarecki, doktor kulturoznawstwa, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki „Kapitalizm somatyczny. Ciało i władza w kulturze korporacyjnej”, która drukiem ukazała się 30 września nakładem Wydawnictw Drugich, przekonuje, że istotą kapitalizmu – również tego dzisiejszego – jest „progresywne zawłaszczanie cielesnego doświadczenia człowieka w pracy”, czy wprost – jego ciała, a współcześnie – częściej nawet duszy.

„Logika akumulacji zmierza do tego, by każda, nawet najbardziej elementarna aktywność żywego ciała pozostawała w trybie czynnym i pracowała w ramach zintegrowanego systemu produkcji, dystrybucji i konsumpcji, w którym zaprzęgnięta jest do wytwarzania wartości dodatkowej” – pisze autor, mając na myśli kapitalizm używający ciała ludzkiego nie tylko jako czynnika produkcji, ale również, a może przede wszystkim – odbiorcy jego wytworów.

Szarecki w swoich rozważaniach nad cielesną naturą kapitalizmu posuwa się tak daleko, że jednoznaczną winę za współczesny kult ciała i obsesyjną dbałość o wygląd również przypisuje wprost ustrojowi, który – jak twierdzi – kolonizuje ludzkie ciało w każdym możliwym aspekcie. (…)

 

Autorka: Magdalena Krukowska

 

Więcej na → Obserwatorfinansowy.pl

Kapitalizm somatyczny – „Obserwator Finansowy”
Działania profilaktyczne - zapowiedź

Marzena Kordaczuk-Wąs

Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja

Podręcznik z zakresu policyjnej profilaktyki społecznej, który powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłoszone przez funkcjonariuszy policji. Wskazuje m.in...
Justyna Szybska-Lewandowska_zaslepka

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl