(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Anna Sylwia Czyż

Adiunkt w Katedrze Plastyki Nowożytnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalna Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zajmuje się głównie sztuką Wielkiego Księstwa Litewskiego. Interesuje się także sztuką cmentarzy na Kresach Wschodnich, prowadząc ich inwentaryzację i popularyzując wieloaspektowe dziedzictwo tych terenów.

obrazek
Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali s...

Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...
Książki

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego

Cena: 28

ISBN: 978-38-0220-004-1

ILOŚĆ STRON: 382

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...

Marta Stanisławska

Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki g...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl