(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Anna Sylwia Czyż

Adiunkt w Katedrze Plastyki Nowożytnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalna Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zajmuje się głównie sztuką Wielkiego Księstwa Litewskiego. Interesuje się także sztuką cmentarzy na Kresach Wschodnich, prowadząc ich inwentaryzację i popularyzując wieloaspektowe dziedzictwo tych terenów.

obrazek
Erudycyjna proza o twórczości i życiu trzech tytułowych gigantów — zwłaszcza dla czytelników, którzy dobrze znają ich dzieła. To o...

Esej o nauczaniu partnerstwa – nie tylko w muzyce – oparty o wieloletnie doświadczenie artystyczne i pedagogiczne autora. Jerzy Ma...
Książki

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego

Cena: 28

ISBN: 978-38-0220-004-1

ILOŚĆ STRON: 382

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl