(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Anna Sylwia Czyż

Adiunkt w Katedrze Plastyki Nowożytnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalna Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Zajmuje się głównie sztuką Wielkiego Księstwa Litewskiego. Interesuje się także sztuką cmentarzy na Kresach Wschodnich, prowadząc ich inwentaryzację i popularyzując wieloaspektowe dziedzictwo tych terenów.

obrazek
Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...

Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywilizacji zachodniej. Henryk Samsonowicz w sposób przy...
Książki

Cmentarze dawnego powiatu zaleszczyckiego

Cena: 28

ISBN: 978-38-0220-004-1

ILOŚĆ STRON: 382

Jerzy Marchwiński

Partnership in Music

Professor Jerzy Marchwiński developed the concept of partnership discussed at length in his essay "Partnership in Music" in the course of his long art...

Justyna Szybska-Lewandowska

Instytucje otoczenia biznesu

Celem publikacji jest omówienie szerokiego zakresu problematyki roli instytucji otoczenia biznesu w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości na poziomi...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl