(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Andrzej Weryński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński (ur. 1937 , zm. 2011), był znanym specjalistą w dziedzinie modelowania procesów biologicznych, zachodzących w organizmach człowieka, wieloletnim dyrektorem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Doktor honoris causa Karolinska Institutet w Sztokholmie, oraz profesor tej uczelni.

obrazek
Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...

Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali s...
Książki

Modele kompartmentowe

Cena: 38

ISBN: 978-83-8022-010-2

ILOŚĆ STRON: 288

Wojciech Pałka

Kapitalizm, nowe wojny i prywatne firmy

Dwieście miliardów dolarów rocznie – tyle wydają dziś państwa i międzynarodowe korporacje na usługi prywatnych przedsiębiorstw wojskowych. Z jednej st...

Marta Stanisławska

Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki g...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl