(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek

Andrzej Weryński

Prof. dr hab. inż. Andrzej Weryński (ur. 1937 , zm. 2011), był znanym specjalistą w dziedzinie modelowania procesów biologicznych, zachodzących w organizmach człowieka, wieloletnim dyrektorem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Doktor honoris causa Karolinska Institutet w Sztokholmie, oraz profesor tej uczelni.

obrazek
Henryk Samsonowicz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka była wiedza mieszkańców ziem polskich u schyłku średniowiecza na swó...

Prekursorska publikacja o kreowaniu wizerunku firm w social media. Specyficzny sposób komunikacji prowadzony przy użyciu portali s...
Książki

Modele kompartmentowe

Cena: 38

ISBN: 978-83-8022-010-2

ILOŚĆ STRON: 288

Anna Ekielska

Tybetańska świątynia

Autorka – historyk sztuki i podróżnik – objaśnia bogatą symbolikę tytułowych świątyń i stojącą za nimi kulturę: świątynia jest tu mandalą, uniwersalny...

Witold (Witalis) Rucki

Brześć. 1000 lat w Europie

Skrótowe kompendium historii Brześcia – od początków jego istnienia po współczesność. Witold Rucki, wieloletni przewodniczący brzeskiego oddziału Zwią...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl