(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
20.III

20:00 Warszawa

Kreatywna rachunkowość

Premiera monografii „Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi” Marty Stanisławskiej.

 

W kontekście polskich regulacji prawnych, stosując zasady rachunkowości i działając zgodnie z prawem, można manipulować danymi finansowymi jednostki gospodarczej. Wytyczenie sztywnej granicy pomiędzy właściwym, a niewłaściwym stosowaniem zasad rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniem finansowym zawierającym sfałszowane wyniki oraz takim, które je przedstawia jedynie w inny, ale dozwolony prawnie sposób, okazuje się niemożliwe. Książka stanowi próbę kompleksowej analizy tego zagadnienia – na tle historycznym, normatywnym, statystycznym i pragmatycznym.

 

Więcej informacji wkrótce.

 

Marta Stanisławska – dr nauk ekonomicznych (finanse), doradca podatkowy. Doktorantka i współpracowniczka Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wykładowczyni Stowarzyszenia Księgowych Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, pracownik dydaktyczny PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
„Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja" Marzeny Kordaczuk-Wąs – prem...
20.III

Warszawa

Kreatywna rachunkowość
Premiera monografii „Kreatywna rachunkowość a manipulacja danymi” Marty Stanisła...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl