(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
03.VII

17:00 Warszawa

Premiera książki

„Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych” – książka Marzeny Kordaczuk-Wąs od dzisiaj w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.

 

Publikacja opisuje proaktywny aspekt działalności policji, który jest dziś szczególnie interesujący z dwóch perspektyw: z punktu widzenia interesu społeczności lokalnych dążących do zapewniania swym członkom możliwie najlepszych warunków życia wolnych od zagrożeń bezpieczeństwa, a także z punktu widzenia policji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu społecznego na jak najwyższym poziomie.

 

Porusza ona ważne kwestie związane z jakością i skutecznością policyjnych działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie, a przynajmniej ograniczanie zarówno rozmiaru przestępczości, jak też innych zagrożeń bezpieczeństwa. Szczególnie, gdy w złożonej i nieustannie zmieniającej się rzeczywistości społecznej skuteczne zapobieganie zagrożeniom ładu społecznego staje się pewnym wyzwaniem. Zależy bowiem ono od wielu różnych czynników, które wpływają na poziom profesjonalizmu, a przede wszystkim na jakość podejmowanych działań. Dlatego tak istotną potrzebą jest poznawanie społecznych uwarunkowań opisywanych działań, a także rzetelne naukowe poznanie i wyjaśnienie stopnia ich uwzględniania w procesie organizacji policyjnych działań profilaktycznych, co znajduje swe miejsce na stronach opisywanej książki.

 

Marzena Kordaczuk-Wąs – doktor nauk społecznych, specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym. Główne zainteresowania autorki skupiają się na kwestii zbliżania społecznej teorii do społecznej praktyki w celu podnoszenia jakości i skuteczności działań profilaktycznych. Jest absolwentką studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski. Na co dzień pełni służbę w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, posiada wieloletnie doświadczenie w inicjowaniu, organizowaniu, konstruowaniu i realizacji działań zapobiegających przestępczości oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa, współpracując w tym obszarze zarówno na gruncie krajowym, jak i poza granicami kraju. Pełni funkcję Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN), współpracuje z Radicalization Awareness Network (RAN).

 

Więcej informacji wkrótce.

M_Kordaczuk_wyd2
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
03.VII

Warszawa

Premiera książki
M_Kordaczuk_wyd2
„Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych” – książka Marzeny...
14.VII

Warszawa

Niepopularnie o popu...
Filologia_Filozofia_Retoryka
„Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” – nowa publikacja p...
Okladka 3D - Kapitalizm somatyczny - 550x360
Przedpremiera książki Artura Szareckiego – „Kapitalizm somatyczny: ciało i władz...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl