(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
24.X

18:00 Warszawa

Niepopularnie o popularnej

Premiera najnowszej publikacji prof. Jakuba Z. Lichańskiego – „Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury”! Od 26 kwietnia do zdobycia w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.

 

Książka wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej – łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi analizami. Narzędziami są filologia, filozofia i retoryka (w rozsądnych proporcjach). Wśród analizowanych twórców odnajdziemy Stanisława Lema, J.R.R. Tolkiena, E.T.A. Hoffmana (wciąż zaskakuje i niepokoi!), ale i Zbigniewa Herberta, Davida Webera, Terry’ego Pratchetta oraz autorów powieści kryminalnych. To próba pokazania, że podział na literaturę wysoką i niską jest dziś nieaktualny, a tak zwana literatura popularna trafnie opisuje i diagnozuje problemy współczesnego świata. A także – kształtuje nasze tegoż świata postrzeganie.

 

Niepopularnie o popularnej to pierwsza część rozważań, których kontynuację stanowi książka Filologia – Filozofia – Retoryka.

 

Jakub Z. Lichański – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie retoryki, historii kultury i literatury do końca XVIII w., także literatury powszechnej i popularnej. Wydał m.in.: Retoryka od średniowiecza do baroku (1992), Retoryka od renesansu do współczesności (2000), Retoryka w Polsce (2003) Retoryka: Historia – Teoria – Praktyka (2007); należy do grona autorów haseł w Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992–2012). Autor monografii Łukasza Górnickiego, Jana Parandowskiego, Hermanna Brocha, Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Autor pierwszej monografii poematu „Niobe” K.I. Gałczyńskiego (2015). Wydał ponadto m.in. antologię staropolskich traktatów nt. wojny morskiej Ramię króla na morzu (1984); jako współautor przygotował polskie wydanie R.E. Volkmann Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); katalog zbiorów Col. SI z Braniewa przechowywanych w Szwecji (2007); redaktor polskiego wydania W. Jost, W. Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne (2012). Autor artykułów nt. retoryki i krytyki retorycznej, literatury staropolskiej, popularnej, kancjonałów, twórczości H. Brocha, J.R.R. Tolkiena, R.E. Volkmanna. Jest członkiem m.in. The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Historii. Redaktor naczelny kwartalnika Forum Artis Rhetoricae.

 

 

Niepopularnie o popularnej _ okladka _ podglad

 

 

Zapowiedz - Niepopularnie o popularnej
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
12.X

Warszawa

Marketing a media sp...
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki - K Sanak
„Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki” – premiera k...
18.X

Warszawa

Partnerstwo w muzyce...
Muzyka kameralna
Esej o nauczaniu partnerstwa – nie tylko w muzyce – oparty o wieloletnie doświad...
24.X

Warszawa

Niepopularnie o popu...
Zapowiedz - Niepopularnie o popularnej
„Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” – nowa publikacja p...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl