(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
08.V

18:00 Warszawa

Metody statystyczne

„Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia” – premiera książki Krzysztofa Sadowskiego. Publikacja ma charakter praktycznego poradnika.

 

W książce przedstawiono podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia. Między innymi:

 

Opis i wnioskowanie statystyczne w zakresie struktury bezrobocia;

Opis i wnioskowanie statystyczne w zakresie współzależności zmiennych (korelacji i regresji) dotyczących bezrobocia;

Opis i wnioskowanie statystyczne w zakresie dynamiki zjawisk dotyczących bezrobocia.

 

Autor opisał także możliwości zastosowania programu Excel do obliczeń statystycznych, z uwzględnieniem potrzeb analizy struktury, analizy współzależności oraz analizy dynamiki zjawisk. Każde z omówionych w publikacji zagadnień zostało zilustrowane przykładem liczbowym, co ułatwia zrozumienie i zastosowanie omówionych metod.

 

Książka powstała z myślą o pracownikach służb statystyczno-analitycznych urzędów pracy i instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy. Mogą z niej także skorzystać studenci kierunków ekonomicznych, administracji i zarządzania oraz socjologii, jak również pracownicy naukowi nie znający metod statystycznych, a chcący w krótkim okresie je opanować w aspekcie praktycznych zastosowań.

 

PodstawoweMetody_1

 

Krzysztof Sadowski – doktor nauk ekonomicznych, specjalizujący się w praktycznym zastosowaniu metod matematyczno-statystycznych do problematyki rynku pracy. Jest absolwentem programu doktoranckiego prowadzonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy służb zatrudnienia w Polsce. W latach 2009–2013 był zatrudniony w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, a obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dystrybutor:
Teresa Sadowska
tel.: +48 607 345 214

sad4444
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
23.VI

Warszawa

My o sobie
Henryk Samsonowicz_My_o_sobie
Premiera kolejnej książki Henryka Samsonowicza – „My o sobie. Portret własny mie...
03.VII

Warszawa

Premiera książki
M_Kordaczuk_wyd2
„Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych” – książka Marzeny...
14.VII

Warszawa

Niepopularnie o popu...
Filologia_Filozofia_Retoryka
„Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” – nowa publikacja p...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl