(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
m_kordaczuk_z3
Marzena Kordaczuk-Wąs

Społeczne uwarunkowania policyjnych działań profilaktycznych

ILOŚĆ STRON:

Książka opisuje proaktywny aspekt aktywności policji, który jest dziś szczególnie interesujący z dwóch perspektyw: z punktu widzenia interesu społeczności lokalnych dążących do zapewniania swym członkom możliwie najlepszych warunków życia wolnych od zagrożeń bezpieczeństwa, a także z punktu widzenia policji odpowiedzialnej za utrzymanie ładu społecznego na jak najwyższym poziomie.

Książka akademicka i fachowa, Nauki humanistyczne
obrazek
SAMSONOWICZ
Swoiste kompendium wiedzy na temat rozwoju miast średniowiecznych w kręgu cywili...
Polish Jazz Recordings_stronaW2
Obszerny przewodnik po polskich nagraniach jazzowych, które ukazały się na płyta...
k_sadowski_z

Krzysztof Sadowski

Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia

Publikacja ma charakter poradnika, w którym przedstawiono podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia.
arturSzarecki_zaślepka

Artur Szarecki

Kapitalizm somatyczny

Książka „Kapitalizm somatyczny: ciało i władza w kulturze korporacyjnej” stara się prześledzić i przeanalizować, jak w przeciągu XX wieku nowe sposoby...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl