(+48) 530-775-540

sekretariat@wydawnictwadrugie.pl

Wydawnictwa Drugie, Publikacja książek
WYDARZENIE
29.V

18:00 Warszawa

Niepopularnie o popularnej

Premiera najnowszej książki prof. Jakuba Z. Lichańskiego – „Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury”! Od dzisiaj w dobrych księgarniach stacjonarnych i internetowych.

 

Publikacja wskazuje na najważniejsze zagadnienia związane z badaniem kultury i literatury popularnej. Stają się one tutaj nie tylko niezbywalną częścią naszej współczesnej egzystencji, ale wyznaczają tejże współczesności swoiste ramy interpretacyjne. Nie świadczą często najlepiej o kondycji intelektualnej społeczeństw – jest bez znaczenia, czy się nam to podoba czy nie – tym niemniej określają sposób postrzegania i interpretowania świata.

 

Jakub Z. Lichański – profesor zwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalista w zakresie retoryki, historii kultury i literatury do końca XVIII w., także literatury powszechnej i popularnej. Wydał m.in.: Retoryka od średniowiecza do baroku (1992), Retoryka od renesansu do współczesności (2000), Retoryka w Polsce (2003) Retoryka: Historia – Teoria – Praktyka (2007); należy do grona autorów haseł w Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992–2012). Autor monografii Łukasza Górnickiego, Jana Parandowskiego, Hermanna Brocha, Johna Ronalda Reuela Tolkiena. Autor pierwszej monografii poematu „Niobe” K.I. Gałczyńskiego (2015). Wydał ponadto m.in. antologię staropolskich traktatów nt. wojny morskiej Ramię króla na morzu (1984); jako współautor przygotował polskie wydanie R.E. Volkmann Retoryka Greków i Rzymian (1993, 1995); katalog zbiorów Col. SI z Braniewa przechowywanych w Szwecji (2007); redaktor polskiego wydania W. Jost, W. Olmsted, Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne (2012). Autor artykułów nt. retoryki i krytyki retorycznej, literatury staropolskiej, popularnej, kancjonałów, twórczości H. Brocha, J.R.R. Tolkiena, R.E. Volkmanna. Jest członkiem m.in. The International Society for the History of Rhetoric, Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Historii. Redaktor naczelny kwartalnika Forum Artis Rhetoricae.

 

 

Jakub_Zdzisław_Lichański

 

 

Niebawem więcej informacji o książce.

 

Filologia_Filozofia_Retoryka
Wkrótce

pokaż wszystkie...

wydarzenie
27.IV

Warszawa

Metody statystyczne
sad4444
„Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia” – premiera książki Krzysztof...
20.V

Warszawa

My o sobie
Samsonowicz
Premiera kolejnej książki Henryka Samsonowicza – „My o sobie. Portret własny mie...
29.V

Warszawa

Niepopularnie o popu...
Filologia_Filozofia_Retoryka
„Niepopularnie o popularnej. O narzędziach badań literatury” – nowa książka Jaku...
Wydawnictwa Drugie Sp. z o.o.

Al. „Solidarności” 115 m. 2
00-140, Warszawa
(+48) 530-775-540
sekretariat@wydawnictwadrugie.pl